27-03-2022 6:00

CK DVIJC / MIJV

1 500 & 1500 meter (Gereed) 2 500 & 1500 meter (Gereed) 3 300 & 500 meter (Pup A & B) 300 meter (Gereed) 4 300 & 100 meter (Pup C & D) 300 meter (Gereed) 5 Eerste 100 mtr van de 2 * 100 meter (Pup E & F) 100 meter (Gereed) 6 100 & 300 meter (Pup C & D) 100 meter (Gereed) 7 Tweede 100 mtr van de 2* 100 mtr (Pup E & F) 100 meter (Gereed) 8 300 & 500 meter (Pup A & B) 500 meter (Gereed)