20-10-2019 6:00

Pup Groep 1, 2, 5 en Jun C Groep 1 - 4

1 300 meter (Gereed) 2 Jun C 1500 meter (Gereed) 3 500 meter (Gereed) 4 Pupillen 1000 meter (Gereed) 5 Jun C 1000 meter (Gereed)