19-10-2019 19:00

Rijders met 1500 boven 2.20 (H) of 2.35 (D) + Za-Rijders

1 500 meter (Gereed) 2 3000 meter (Gereed) 3 1000 meter (Gereed) 100 Referentieafstand (wordt niet gereden) 1500 meter (Leeg)